Криворізька загальноосвітня школа №26


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум


Туристично-краєзнавча робота

 

 

 

 

 

У системі навчально-виховної роботи освітніх закладів туризм постає діяльністю, що поєднує подорож та пізнання довкілля. З огляду на це туристсько-краєзнавчу діяльність О.Остапець визначав як комплексний засіб гармонійного розвитку дітей та юнацтва, що полягає в активному пізнанні і покращенні навколишнього середовища і самих себе в процесі туристичних подорожей.

 

 

 

Об'єкт, предмет і завдання туристсько-краєзнавчої діяльності

Туристсько-красзнавча діяльність полягає у пошуку, обґрунтуванні і розкритті у взаємозв'язках і взаємо залежностях сукупності особливостей певної території, комплексному оцінюванні її у природно-історичному і соціально-економічному аспектах.

 

Об'єктом туристсько-краєзнавчої діяльності є сукупність географічних, історичних об'єктів і явищ суспільного життя та їх взаємозв'язків на певній території.

 

М.Откаленко зазначав, що об'єктом туристсько-краєзнавчої діяльності є суспільно-територіальний комплекс, який підтверджує географічний характер краєзнавчих знань, але не вичерпує їх. Краєзнавство також містить знання історії, демографічного складу, духовної і матеріальної культури населення певної території. М. Міроиов розглядає об'єкт краєзнавства як соціально-економічний, політичний, історичний і культурний розвиток мікрорайону, села, міста, району, області, природні умови.

 

Територія, етнічний простір, що складається з менших за розміром історико-географічних одиниць (село, місто тощо), є предметом туристсько-краєзнавчої діяльності. За визначенням академіка Є. Колесника, краєзнавство всебічно вивчає малі території. При цьому всі факти, явища і процеси досліджують комплексно, тобто у причинно-наслідкових зв'язках.

 

 

 

Туристсько-краєзнавча діяльність передбачає виконання таких завдань:

 - сприяти відродженню духовності, національної свідомості, любові до рідної країни у підростаючого покоління;

- виховувати повагу до людини та її праці;

- підвищувати результативність навчання й виховання за допомогою яскравих прикладів із навколишнього середовища;

- збагачувати досвідом спільної діяльності, спілкування;

- здійснювати особистісний розвиток кожного учня.

 

Екскурсії відіграють важливу функціональну роль у задоволенні рекреаційних потреб кожної дитини:

духовних;

естетичних;

інформаційних.

 

Вони дозволяють моделювати рекреаційну діяльність людини, пов'язану з пізнанням навколишнього світу:

особливостей природи

сучасних та історичних подій

елементів побуту

традицій, вірувань

творчих здобутків людства.

 

Як вид діяльності, екскурсія, поєднує взаємопов'язані та взаємообумовлені дії. Вони можуть бути різноманітними:

рух групи за маршрутом

рух відносно об'єктів

перегляд пам'яток.

 

Як вид діяльності, екскурсія, поєднує взаємопов'язані та взаємообумовлені дії. Вони можуть бути різноманітними:

рух групи за маршрутом

рух відносно об'єктів

перегляд пам'яток.

 

Діяльність учнів на екскурсіях виявляється в таких активних формах, як спостереження, вивчення, дослідження об'єктів.

Діяльність вчителя складається з ряду дій, головними з яких є підготовка і проведення навчально-тематичної екскурсії.

 

 

 

Значення екскурсій заключається в тому, що:

знання здобуваються в природних умовах;- багатство ілюстрованого матеріалу для спостереження;

явища сприймаються в цілісності;

збирається багатий матеріал для подальшої роботи;

позитивно впливає на емоційну сферу учнів.

 

Екскурсії діляться по типам:

за відношенням до навчальної програми: програмні і позапрограмні;

за змістом: тематичні і комбіновані;

за часом проведення відносного матеріалу, який вивчається: вступні, поточні, заключні;

за відношенням до навчального предмету: ботанічні, зоологічні, хімічні, фізичні і т.п.