Криворізька загальноосвітня школа №26


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум


Інтелект України

ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ – МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ

 

Зміни у суспільному житті вимагають від педагогів визначити нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєвої творчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.

Загальновизнано, що обдарована молодь – це майбутня еліта будь-якої країни в усіх сферах суспільного життя, найважливіший фактор її соціально-економічного та духовного піднесення, забезпечення конкурентоспроможності на світовій арені. Тому сьогодні в Україні спостерігається значне посилення уваги до проблеми виховання інтелектуальної еліти нації.

Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація. Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні із задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, який спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості.

 

Координатор експериментальної роботи Скляр Ольга Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи

 

Термін проведення експерименту 01.09.2016-31.08.2022

 

Концептуальні положення

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес у класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

 

Предмет дослідження: дидактична технологія реалізації компетентнісно орієнтованого підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України».

 

Завдання дослідження: вивчити стан розробленості досліджуваної проблеми в нормативно-правовому полі, педагогічній теорії та практиці; визначити теоретико-методологічні та методичні основи реалізації компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України», як складного соціально-педагогічного феномена, що вимагає вивчення з позицій системного підходу; здійснити апробацію авторської технології та комплексно-цільової програми її реалізації.

 

Прогнозований результат: навчання академічно здібних і обдарованих учнів на засадах компетентнісного підходу, виховання та розвиток майбутньої інтелектуальної еліти.

 

Призначення наукового проекту

Науковий проект покликаний впровадити в національний освітній простір систему пошуку, навчання та виховання здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді.

 

Науково-методичне забезпечення

Навчально-виховний процес базується на основі міждисциплінарної інтеграції із використанням методів пошукового характеру та шляхом цілеспрямованого розвитку компонентів академічної обдарованості (мотивації навчання та мотивації досягнень, креативності та складових інтелектуальної сфери).

 

Соціально-психологічне забезпечення

Здійснюється у вигляді психологічного супроводу навчально-виховного процесу, що включає в себе роботу з батьками, вчителями та учнями. За підсумками першого року навчання були проведені моніторингові дослідження щодо визначення динаміки змін пізнавальних процесів.

 

Результати впровадженої роботи

Другокласники нашої школи, які навчаються за методиками проекту «Інтелект України», вже демонструють певні досягнення. Учні досить швидко опановують навчальний матеріал, запам’ятовують його, критично оцінюють набуту інформацію. Навичками учнів є сформованість логічного, абстрактного мислення; здатність до подолання труднощів.

На уроках діти стають винахідниками і творцями, люблять експериментувати; використовують метод спроб і помилок, знаходять шляхи досягнення своєї мети; легко адаптуються у різних ситуаціях (самостійно працюють, оптимістично зустрічають перешкоди і пригоди). Учні демонструють високі показники критичного мислення: вміють узагальнювати, розділяють причини і наслідки, визначають взаємозв’язки, розуміють і правильно застосовують правила; здатні долати труднощі, покладаються на себе.